• Logo
  • Tiếng việtEnglish

    Customer Care:
    HN: 0973 614 860 - HCM: 0975 580 386 - ĐN: 0905 630 608
Máy chấm công Ronald Jack Giá trị quản lý thời gian hữu hiệu Máy chấm công Ronald Jack Giá trị quản lý thời gian hữu hiệu 10/10/2015

Máy chấm công Ronald Jack và những giá trị hữu hiệu trong quản lý thời gian làm việc. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, vai trò quản lý nhân sự trở lên hết sức cấp bách bởi mỗi doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có quy mô nhân sự khác nhau.

Máy chấm công Ronald Jack X628C “Vân tay, thẻ cảm ứng” Máy chấm công Ronald Jack X628C “Vân tay, thẻ cảm ứng” 10/10/2015

Là một chuyên gia đi đầu, thương hiệu máy chấm công Ronald Jack đã nghiên cứu thành công sản phẩm máy chấm công Roald Jack X628C vừa chấm công được bằng vân tay vừa tích hợp cả thẻ từ. Cụ thể: máy quản lý đến 3000 dấu vân tay + 3000 thẻ cảm ứng.